SALTO er trinn to i Norges Gymnastikk- og Turnforbunds opplærings- og aktivitetstilbud for barn og ungdom - en videreføring av Idrettens Grunnstige.


TRENINGSTIDER:

Saltopartiet 

Brynhallen, mandag 17.00-18.30

Frænahallen, onsdag 19.00-20.30


Aspirant (oppstart september)

Brynhallen, mandag 17.00-18.30

Frænahallen, onsdag 18.00-19.30


Treningsavgift sesongen 2022/23:
Saltopartiet Kr. 2200,- inkl. 200,- kr i medlemskontingent.

Aspirant kr. 2200,- inkl. 200,- kr i medlemskontingent. 

Påmelding saltopartiet: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDvrQHjkXLNH9IRWbpPC2pRcIj_rmMT0aFjeji7xmcWifBvA/viewform?usp=share_link 

Påmeldingslinker ligger også under påmeding

Alle gymnaster skal stille i treningsklær. Alle typer treningsklær er greit, men vi ser helst at de er så tettsittende som mulig pga. sikkerhet.Hårstrikk er et must.

Ønsker du og slutte? Registrer utmeldingen her:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJBnUBzr86GmIn_MuJOveyv_qLGvTg8EXoI8pfW5PsljzFIA/viewform?usp=share_link 

Hvis du ønsker å avslutte ditt medlemskap i ET ved semesterslutt/høsten må du melde fra skriftlig innen 15.november. Dette må gjøres ved bruk av vårt utmeldingsskjema

I perioden 15.11.2023 - 31.12.2023 tilfaller et avmeldingsgebyr pålydende Bredde kr. 200,- Tropp kr 400,-

Etter 01.01.2024 vil det være de samme retningslinjer som Angrerett. 


Husk å last ned appen Spond!


SALTO vil gi barn og UNGDOM i turnforeningene og turngruppene nye utfordringer og målsettinger fra basisferdigheter som er viktig for å beherske gym og turnaktiviteter - til konkurranser og oppvisninger eller rett og slett gym og turnlek.

SALTO skal være et verktøy for trenerne i våre gymnastikk- og turnforeninger og skal gi hjelp og inspirasjon til å planlegge og gjennomføre treningstimene.

SALTO er et totalt trenings- og konkurransekonsept for ungdom som skal dekke opp om det SALTO står for; Sosialt - Allsidig - Lek - Turn - Oppvisning

Salto konspetet inneholder over 200 ulike aktiviteter/øvelser. Dette er ferdigheter som er avgjørende for å mestre gymnastikk- og turnferdigheter på en riktig måte. Disse ferdighetene og grunnelementene er:

  • Fiksering - Balanse - Rotasjon - Fraskyv/stem - Landinger.
  • Parøvelser/Pyramider - Rytmisk arbeid med småapparater.
  • Metodisk beskrivelse i matte, hopp og trampett.